เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]89
42 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ค. 2565 ]85
43 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]128
44 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]134
45 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]176
46 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]112
47 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]132
48 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]113
49 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]110
50 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]153
51 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ธ.ค. 2564 ]103
52 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]113
53 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]119
54 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 8 พ.ย. 2564 ]107
55 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]109
56 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ต.ค. 2564 ]112
57 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ต.ค. 2564 ]108
58 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 21 ต.ค. 2564 ]147
59 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณพ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน กันยายน [ 1 ต.ค. 2564 ]104
60 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]109
61 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]122
62 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 4 ส.ค. 2564 ]111
63 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 16 ก.ค. 2564 ]153
64 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 5 ก.ค. 2564 ]111
65 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]98
66 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]96
67 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]114
68 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]94
69 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ [ 15 มี.ค. 2564 ]101
70 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]92
71 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]95
72 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2564 ]90
73 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 11 ม.ค. 2564 ]108
74 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิากยน ๒๕๖๓ [ 2 ธ.ค. 2563 ]92
75 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) [ 30 พ.ย. 2563 ]96
76 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 10 พ.ย. 2563 ]137
77 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]98
78 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2563 ]103
79 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 8 ก.ย. 2563 ]92
80 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]111
 
|1หน้า 2|3|4