เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]112
82 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทอลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]97
83 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]109
84 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]106
85 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]101
86 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลปากน้ำทท่าเรือ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ม.ค. 2563 ]101
87 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รางานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 9 ธ.ค. 2562 ]96
88 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]98
89 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]90
90 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]101
91 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 9 ก.ค. 2562 ]97
92 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๒ [ 21 มิ.ย. 2562 ]95
93 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๒ (๑) [ 21 มิ.ย. 2562 ]88
94 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษาภาคม ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]93
95 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 9 เม.ย. 2562 ]94
96 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 9 เม.ย. 2562 ]99
97 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 8 ก.พ. 2562 ]91
98 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 25 ม.ค. 2562 ]95
99 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 7 ม.ค. 2562 ]95
100 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิากยน ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]109
101 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 7 พ.ย. 2561 ]113
102 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 19 ต.ค. 2561 ]101
103 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) [ 19 ต.ค. 2561 ]143
104 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ 10 ส.ค. 2561 ]106
105 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 31 ก.ค. 2561 ]150
106 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทอดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ [ 10 ก.ค. 2561 ]146
107 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 7 มิ.ย. 2561 ]90
108 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 18 เม.ย. 2561 ]122
109 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ [ 7 มี.ค. 2561 ]93
110 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ [ 9 ก.พ. 2561 ]138
111 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 31 ม.ค. 2561 ]136
112 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ [ 9 ม.ค. 2561 ]133
113 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ [ 15 ธ.ค. 2560 ]138
114 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ [ 10 พ.ย. 2560 ]97
115 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]90
116 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๑๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2560 ]121
117 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]96
118 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 8 ก.ย. 2560 ]142
119 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]144
120 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๐ [ 9 พ.ค. 2560 ]143
 
|1|2หน้า 3|4