เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2560 ]93
122 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]143
123 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 มี.ค. 2560 ]94
124 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ [ 7 ก.พ. 2560 ]100
125 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ [ 10 ม.ค. 2560 ]162
126 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ [ 6 ธ.ค. 2559 ]104
127 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 29 พ.ย. 2559 ]111
128 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 18 พ.ย. 2559 ]96
129 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 10 ต.ค. 2559 ]97
130 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 9 ก.ย. 2559 ]96
131 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ [ 8 ส.ค. 2559 ]95
132 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 12 ก.ค. 2559 ]136
133 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ [ 16 มิ.ย. 2559 ]87
134 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 22 ธ.ค. 2558 ]96
135 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]134
136 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคทม 2558 [ 9 ก.ย. 2558 ]98
137 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 14 ส.ค. 2558 ]92
138 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ [ 14 ก.ค. 2558 ]100
139 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ 12 มิ.ย. 2558 ]98
140 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2558 [ 12 พ.ค. 2558 ]97
141 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ [ 9 เม.ย. 2558 ]102
142 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) [ 18 มี.ค. 2558 ]156
143 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ 18 มี.ค. 2558 ]107
144 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 26 ก.พ. 2558 ]133
145 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ [ 6 ก.พ. 2558 ]94
146 รายงานงบทดลอง งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 17 ธ.ค. 2556 ]89
147 ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 1 พ.ย. 2556 ]93
148 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 22 พ.ย. 2555 ]115
149 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2554 [ 24 มี.ค. 2555 ]81
150 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2554 [ 22 พ.ย. 2554 ]91
151 รายงานทางการเงิน [ 3 มิ.ย. 2554 ]99
 
|1|2|3หน้า 4